โปรแกรมคำนวณค่าโอนคอนโดมือสอง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าจดจำนอง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จะต้องชำระ ณ สำนักงานที่ดิน
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ
  1. การคำนวณปีให้นับแบบวันชนวัน เช่น ผู้ขายมีชื่อบนโฉนด 1 ธ.ค. 2559 ต้องโอนหลังจาก 1 ธ.ค. 2560 ถึงจะนับเป็น 1 ปี คือ ต้องโอนตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
  2. ราคาประเมินสามารถค้นหาได้จาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์